Tietosuojaseloste

Tämä on bCurious:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 28.8.2019. Viimeisin muutos 9.3.2024.

1. Rekisterinpitäjä

bCurious
Akaa
gsm: +358 40 220 1752
Y-tunnus: 2958412-6

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

bCurious / Minna
gsm: +358 40 220 1752
s-posti: minna(at)bcurious.fi

3. Rekisterin nimi

bCurious asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

bCurious:n asiakasrekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden ja yhteydenottojen hoitamiseksi, markkinointitarkoituksiin sekä muihin verkkopalveluihin ja -kauppaan liittyviin tarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa, tiedot tilatuista palveluista sekä tuotteista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin sekä tuotteisiin liittyvät tiedot.
Säilytämme rekisterissä tietoja vain niiden tarpeellisuuden ja lain määrittämien velvollisuuksien ajan. Anonyymisoimme kerätyn yksilöivän tiedon sen ollessa mahdollista.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa itse tietojaan.
Käytämme sivuillamme evästeitä parantaaksemme sivumme käyttömukavuutta sekä kerätäksemme anonymisoituja analytiikkaa sivumme käytöstä. Evästeiden tietoa ei erikseen talleteta järjestelmiimme. Käytämme Googlen analytiikkaa seurataksemme sivujemme käyttöä ja parantaaksemme palveluamme. Tutustu Google analytiikan tietosuojakäytäntöön.
Käytämme sivustollamme Meta Platforms, Inc. -yhtiön Meta Pixel -evästeitä, joiden avulla voimme kohdentaa Facebook-mainontaa sivustollamme vierailleille käyttäjille sekä seurata mainonnan tuloksia. bCurious ei pysty yksilöimään sivulla kävijää tämän tiedon pohjalta. Lisätietoa Meta Pixel -työkalusta: https://www.facebook.com/business/a/facebook-pixel.
Käytämme Brevo palvelun analytiikkaa seurataksemme sähköpostiviestintäämme sekä markkinointiamme.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset sekä tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Voimme luovuttaa rekisterin tietoja kolmansille osapuolille, jotta pystymme takaamaan toimituksen ja maksuliikenteen, sekä parantamaan asiakaskokemusta.
Luovutuksen osapuolina voi olla esimerkiksi:

  • Kuljetusliike
  • Maksunvälittäjä tai luotonmyöntäjä
  • Analytiikka ja tilastointikumppanit
  • Sähköpostimarkkinointikumppanit, jos asiakas on sallinut viikkokirjeen ja sähköpostimarkkinoinnin.

Verkkokaupan maksuvälittäjänä toimii Klarna (Klarna Bank AB (publ)). Lue lisää Klarnan tietosuojasta.
Luovutamme vain tarvittavat tiedot ja anonymisoimme tiedon aina, kun se on mahdollista.
Käyttäjän yhteystiedot (sähköposti sekä nimi) siirretään Brevo palveluun sähköpostiviestintää sekä -markkinointia varten. Palvelun tiedot säilytetään EU-alueella. Voit tutustua heidän tietosuojakäytäntöön.

Tarvittaessa luovutamme myös tietoja viranomaisille, heidän sitä pyytäessä. Lain salliessa informoimme tästä myös asiakasta.

Emme luovuta EU:n tai ETA alueiden ulkopuolelle muita kuin analytiikkaan tarvittavia anonymisoituja tietoja.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”), niiltä osin kuin yrityksellä ei ole lain vaatimia velvollisuutta tai oikeutta tietojen säilyttämisestä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).